ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดอัมพวา ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่กรมชลประธาน พ.ศ. .... (ครั้งที่ 6/2516 ชุดแรก)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)