หน้าหลัก รัฐสภาไทย หอสมุดรัฐสภา Menu

Sign in

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

Log in to your account


 •   
 •   
 •   


  1. • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ใช้บัญชีเดียวกับ login กลางของสำนักงาน

   ** กรณีลืมรหัสผ่าน ติดต่อสำนักสารสนเทศ สผ. (คลิก Link)

  2. • สมาชิกวุฒิสภา ใช้ Username และ password ตามที่ห้องสมุดกำหนด

  3. • ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ใช้ Username และ password ตามที่เคยสมัครไว้ (ต้องการสมัครสมาชิก ติดต่อเจ้าหน้าที่ )

  4. • ประชาชนทั่วไปใช้ Email และ password ตามที่เคยสมัครไว้ โดย คลิกที่นี่ --> LOGIN

   ** กรณีลืมรหัสผ่าน ติดต่อ โทร 02 242 5900 ต่อ 5722 หรือ LibraryonLINE หรือ LiveChat