รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับกรมการศาสนา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ปัญหาความซ้ำซ้อนในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับกรมการศาสนา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps