รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่สรรหาสมาชิกให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาพร้อมด้วยบัญชีรายชื่อสมาชิกที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาคณะต่าง ๆ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 (จำนวน 22 คณะ)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)