รายงาน เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 16 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2551

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)