รายงาน เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2554 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)