รายงาน เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา วุฒิสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps