รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิทางการศึกษาของเด็กจากการใช้ระบบการวัดและประเมินผลมาตรฐานการจัดการศึกษาในระบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง (A-NET)และการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps