รายงาน เรื่อง การพิจารณารายงานการประชุมลับ วุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พุทธศักราช 2552

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)