รายงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง "การพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้สอบสวนและศึกษาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ"

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps