สรุปรายงานผลการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศของคณะกรรมาธิการการตำรวจ สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม - 18 สิงหาคม 2552 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps