รายงานการศึกษาดูงานของของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ณ สาธารณรัฐเกาหลี (ใต้) ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอังคารที่ 29 กันยายน 2552

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps