รายงานการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร ณ สมาพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างวันจันทร์ที่ 14 - วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2552

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps