สรุปผลงานสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 23 และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ปีที่ 1 สมัยวิสามัญ(วันที่ 15 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2552) ปีที่ 2 สมัยสามัญทั่วไป(วันที่ 21 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2552)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps