สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 4 สมัยสามัญทั่วไป (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 - 21 มีนาคม 2543)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)