สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 20 ปีที่ 4 สมัยสามัญทั่วไป (วันที่ 23 พฤศจิกายน 2542 - 21 มีนาคม 2543)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps