รายงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม วุฒิสภา พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps