รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในส่วนที่ 1 การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป.ป.ช. ทั้ง 18 คน (ฉบับที่ 3)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)