รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติในส่วนที่ 1 รายงานการศึกษากระบวนการสรรหาบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ พร้อมทั้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps