รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติและความประพฤติของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในส่วนที่ 1 รายงานผลการตรวจสอบกระบวนการสรรหาและความสัมพันธ์ทางการเมืองของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ช. (ฉบับที่ 2) [2549]

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps