เรื่อง บทบาทและหน้าที่ของไวยาวัจกร เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง "การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาการบริหารจัดการศาสนสมบัติของวัดและมูลนิธิทั่วราชอาณาจักร" วันอังคารที่ 30 กันยายน 2546 ณ ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมเทพนคร อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps