รายงานการสัมนา เรื่อง "การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดยคณะกรรมาธิการการเกษตร สภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2546 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps