รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2541 สภาผู้แทนราษฎร และรายการเพิ่ม รายการเปลี่ยนแปลงตามมติของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)