รายงานคณะกรรมาธิการนโยบายและติดตามผลงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การพิจารณาตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (เล่ม 3)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps