รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.... และร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง(รวม 9 ฉบับ) สภาผู้แทนราษฎร

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps