ญัตติด่วน ขอให้สภาร่วมกันพิจารณาหามาตรการป้องกันภาวะภัยแล้งซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์แอลนิโนเพื่อเสนอให้รัฐบาลรับไปดำเนินการโดยเร่งด่วน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps