บันทึกความเข้าใจ ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ Institute of Remote Applications (IRSA) สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการสำรวจระยะไกลและการประยุกต์ใช้ และบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กับ National Geospatial Intelligence Agency (NGA) ประเทศสหรัฐอเมริกา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps