เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติด่วนขอให้สภาฯ ร่วมกันพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาความยากจน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)