เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาความเสื่อมทรามของสังคม ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสังคม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps