เอกสารประกอบการพิจารณาญัตติด่วนขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาภัยแล้ง ขอให้สภาฯ ร่วมกันพิจารณาศึกษาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ขอให้สภาฯ ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤติภัยแล้ง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)