เอกสารประกอบการพิจารณา ญัตติด่วน เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพารา และปาล์ม ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี และชัยภูมิ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพารา และปาล์ม ในจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง นครพนม เพชรบูรณ์ ลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน และพะเยา เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการส่งเสริมการปลูกยางพารา และปาล์ม ในจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำโขง ได้แก่ จังหวัด สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร เลย และอุดรธานี เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาราคายางพาราตกต่ำ เรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps