บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ 19 เมษายน พุทธศักราช 2554 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)