บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)