บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2553 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps