บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2552 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

 
ItemView

This item appears in the following Collection(s)


เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps