บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ 8 (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2552 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)


สมัครสมาชิก

 

เข้าสู่ระบบ


  •   
  •   
  •   
  • LIRT Animation    Browse

    Mobile Apps