บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)