บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)