บันทึกการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญทั่วไป) วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ตึกรัฐสภา

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)