ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่วัด วัดเก้าชั่ง และวัดโคปูน ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. .... (ครั้งที่ 2/2512)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)