ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดวงษ์พาทย์ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. .... (ครั้งที่ 7/2511)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)