ร่างพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ธรณีสงฆ์ วัดเทวราชประดิษฐ์ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ให้แก่กรมชลประทาน พ.ศ. ...

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)