รายงานการประชุมลับวุฒิสภา เรื่อง เลือกกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง (กรณีกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพ้นจากตำแหน่งโดยการลาออก)

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)