รายงานการประชุมลับวุฒิสภา เรื่อง เลือกกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตำแหน่งที่ว่าง ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)