รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การติดตามและตรวจสอบการบริหารงบประมาณด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)