รายงานการประชุมลับวุฒิสภา เรื่อง การละเมิดบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) ระหว่างไทยกับกัมพูชา ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการวิสามัญวุฒิสภาพิจารณาเสร็จแล้ว

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)