ญัตติ เรื่อง ขอให้เรียกประชุมวุฒิสภาเป็นกรณีพิเศษเป็นการด่วนที่สุดเพื่อพิจารณาหารือร่วมกันในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ของประเทศในปัจจุบัน

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)