สำนักงานศาลยุติธรรม ขออนุญาตพิจารณาคดีอาญากับนายศุภวัฒน์ เทียนถาวร สมาชิกวุฒิสภา ในระหว่างสมัยประชุมของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 131 วรรคสาม

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)