นายสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ จุฬาราชมนตรี ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)