เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 นายวัฒนา เตียงกูล ผู้รับมอบอำนาจจาก นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ ผู้ถูกกล่าวหา ได้ยื่นหนังสือคัดค้านกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะ ป.ป.ช. ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ และไม่ชอบด้วยกฎหมาย...

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)