การเสนอญัตติกำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับฯ ข้อ 120 วรรคสอง

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)