กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การจ่ายเงินให้สถานศึกษาและมาตรฐานการสอนในสถานศึกษาของรัฐ

LIRT คลังสารสนเทศของสถาบันนิติบัญญัติ

ItemView

This item appears in the following Collection(s)